Adrian Štuni
|

Imperativ Ponovne Integracije: Djeca Povratnici Na Zapadnom Balkanu

Cover page
Abstract

Od 2012. godine, 1070 državljana zemalja Zapadnog Balkana otišlo je da živi i bori se na teritorijama pod kontrolom terorističkih organizacija u Siriji i Iraku. Oko 200 njih su bili maloljetni u vrijeme odlaska. Tokom godina, u sirijskom i iračkom teatru sukoba rođeno je još mnogo djece čiji su roditelji državljani Zapadnog Balkana. Do kraja 2019. godine, oko 485 osoba se vratilo kući, što Zapadni Balkan čini regionom sa najvećom koncentracijom povratnika iz Sirije i Iraka u Evropi. Još stotine, uglavnom maloljetnika, ostaju zarobljeni u nesigurnim uslovima u Siriji, sa neizvjesnim izgledima za repatrijaciju. Brojne zemlje se bore sa tim šta da rade sa državljanima koji su otišli da žive i bore se u takozvanom „kalifatu“ Islamske države (IS). Međutim, iskustvo i razumijevanje onoga što omogućava efikasno angažovanje u pogledu povratnika iz Sirije, naročito djece povratnika, u ranoj je fazi. Ova napomena o politici pruža preporuke o načinima za pristupanje rehabilitaciji i reintegraciji (R&R) djece povratnika na Zapadni Balkan, kombinujući novonastale dobre prakse sa vodećim principima konvencija, sporazuma i protokola usmjerenih na prava djece.

 

Suggested citation:

Štuni, Adrian. Imperativ Ponovne Integracije: Djeca Povratnici Na Zapadnom Balkanu. Washington, D.C.: RESOLVE Network, 2021. https://doi.org/10.37805/pn2021.5.wb.