Adrian Shtuni
|

Nužnost Reintegracije: Djeca Povratnici u Zapadnom Balkanu

cover page
Abstract

Od 2012. godine 1070 državljana zemalja zapadnog Balkana o šlo je živje i bori se na teritorijima pod kontrolom teroris čkih organizacija u Siriji i Iraku. Od h državljana, otprilike 200 njih bili su maloljetnici u trenutku odlaska. Tijekom godina na području sukoba u Siriji i Iraku državljanima zapadnog Balkana rodilo se još mnogo više djece. Do kraja 2019. godine oko 485 osoba vra lo se domovima, zbog čega regija zapadnog Balkana ima najveću koncentraciju povratnika iz Sirije i Iraka u Europi. Još su sto ne ljudi, uglavnom maloljetnika, ostale zarobljene u nesigurnim uvje ma u Siriji s neizvjesnim izgledima za povratak. Mnoge zemlje nisu sigurne što učini s državljanima koji su otputovali da bi živjeli i borili se u „kalifatu” Islamske države. Među m, iskustvo i razumijevanje u pogledu onoga što olakšava učinkovitu uključenost povratnika iz Sirije, osobito djece povratnika, još je uvijek u početcima. Ovom se studijom o poli ci pružaju preporuke o načinima pristupa rehabilitaciji i reintegraciji djece povratnika na zapadnom Balkanu kombiniranjem novih dobrih praksi s vodećim načelima konvencija, ugovora i protokola usredotočenih na prava djece.

 

Suggested citation:

Shtuni, Adrian. Nužnost Reintegracije: Djeca Povratnici u Zapadnom Balkanu. Washington, D.C.: RESOLVE Network, 2021. https://doi.org/10.37805/pn2021.3.wb.